Regions service komité (RSK)

Retningslinier

Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark, revideret august 2017

Næste møde

Tid og sted:
28. – 28. april 2019
Aalborg

Addresse:
Kommer senere

……………

Referater

OSR Rapport kladde word
OSR Rapport kladde PDF

April

August

November

RSK Regnskab 2017

RSK samlede budget 2018

Referat Arkiv

Forretningsorden

Formålet med en forretningsorden er at beskrive spillereglerne i RSK arbejdet.

Men uanset hvor mange, og hvor detaljerede, regler vi har, vil de aldrig kunne tage højde for alle situationer. Reglerne er til, for at give en antydning at hvilken kultur vi ønsker i RSK. Vi må bruge alle de sunde principper vores program har lært os for at fylde mellemrummet mellem de stive regler ud.

NA grupperne er autonome og kan ikke påtvinges beslutninger fra andre dele af NA. Områderne har fået overdraget autoritet fra NA Grupperne til at træffe beslutninger til fælles bedste. Det regionale service arbejde er et samarbejde mellem selvstændige Områder. Derfor er arbejdet med regional service kun muligt i det omfang områderne, og dermed grupperne, støtter dette arbejde.

Det vil sige at hvor der ikke kan skabes fælles forståelse, kan der ikke træffes beslutninger. I så fald må hvert enkelt Område eller Gruppe træffe deres egne beslutninger. Dette er RSK´s arbejdsbetingelser, og med dette udgangspunkt er det klart at arbejdet i RSK ikke må udvikle sig til en kamp. Når det sker, bliver vi alle tabere. Vi må fokusere på det vi kan være fælles om, og lade Gud om resten.

Dette åndelige princip for opbygning af NA´s servicestruktur fordrer gensidig respekt, tolerance og åbenhed, uden dette kan Regionalt Service arbejde ikke fungere. Derfor er en kærlig og respektfuld atmosfære essentiel for arbejdet i RSK.

Det stiller store krav til alle der vil beskæftige sig med service, men at kunne være uenige uden at blive vrede, at kunne samarbejde i stedet for at bestemme, at kunne tjene uden egeninteresse er sande personlige gevinster. Enhver der ønsker at fremme NA´s arbejde for at hjælpe den Addict der stadig lider, må afholde sig fra personlige angreb eller fornærmende bemærkninger overfor andre NA’ere.

 

Velkommen til