OSK NA SoV Historie

OSK NA SOV HISTORIE

NA OSK SOV historie 1989-

Den spæde start på Lolland

I slutningen af 1989 var en del clean addicts fra København flyttet til Vesterborg nær Nakskov, og hjalp til på en institution. I den første tid holdte de møder i et lånt lokale på institutionen. Da man ikke kendte NA’s retningslinjer for møder afholdt på institutioner opstod der begynderfejl.

NA var i sin spæde start i Danmark og alt litteratur var på engelsk. I foråret 1991 havde vi mere kendskab til NA via WSO og EWO og der var kommet flere clean addicts til fællesskabet. Der blev holdt NA-møder i Vesterborg hver dag på en nedlagt bondegård og senere på året startede der også en gruppe op i Halsted (på skolen).

NA-gruppen holdte H&I-møder på institutionen, og et oversættelses-udvalg var startet (Litteraturgruppen, Egegrenen). I 1991 havde de clean addicts også deltaget i konventer og møder i Sverige (fx Kramfors- og Gôteborg-konventet i 1991)
Det sidste møde i området lukkede omkring 1994-95.

De første konventer i Danmark – ”Valget er frit, valget er dit” i 1991 og ”Frihed gennem accept” i 1992
Der er blevet holdt to NA-konventer i begyndelsen af 90`erne på Lolland.
Dengang hed det ikke clean addicts og fællesskabet kaldet sig Anonyme Narkomaner.
Det første NA konvent ”Valget er frit, valget er dit” blev holdt i efteråret 1991 i Toreby med cirka 100 stoffri narkomaner, som kom fra bl.a. området, København, Ebeltoft og Randers – også Sverige og Norge var repræsenteret.
Ved dette konvent blev der taget initiativ til opbygning af servicestrukturen i Danmark.
Det andet NA-konvent ”Frihed gennem accept” var i efteråret 1992 i Halsted med over 100 stoffri narkomaner og københavnerne og svenskerne støttede også dette konvent.
Konventerne var arrangeret af grupperne fra Vesterborg og Halsted.

Nakskov i staren af 90’erne

I vinteren 1992-93, startede det første NA-møde i Nakskov og det var clean addicts fra især Vesterborg, som var flyttet dertil, og fællesskabet voksede støt.
I perioden omkring 1992-94 var der cirka 60-70 clean addicts i byen og omegn, og der var NA møder alle ugens dage.
Herunder også det 1. kvindemøde i Danmark, Amazonerne, og det 1.-mandemøde.
En del flyttede fra området i midt- og slut 90`erne til København, Fyn og Jylland, og det sidste NA-møde lukkede omkring 2004.

Nykøbing F, Vordingborg, Næstved, Ringsted, Slagelse og Maribo – fællesskabet breder sig

  • I august 1994 startede det første NA møde i Nykøbing F, de første par måneder var de kun 2 til mødet og det blev støttet at addicts fra Nakskov. I efteråret 1995 kom der addicts fra Vordingborg til NA-møderne i Nykøbing, F.
  • I efteråret 1996 hjalp clean addicts fra Nykøbing F med at starte NA-møde op i Vordingborg.
  • I 1997 startede det første møde i Næstved. Addicts fra Næstved var kommet til NA-møde i Vordingborg og clean addicts fra Nykøbing F og Vordingborg støttede gruppen.
  • I foråret 1997 var der det første NA-møde i Ringsted
  • I august 1998 startede det første møde i Slagelse med hjælp fra Ringsted og Næstved.
  • I sommeren 2000 startede en clean addict et NA-møde i Maribo. I den første tid blev det støttet at addicts fra Nakskov og Nykøbing F. I 2001 flyttede der en del clean addicts til byen og fællesskabet voksede, i 2009 lukkede det sidste NA-møde, da medlemmerne var flyttet fra området.

OSK

OSK Lolland startede i foråret/sommeren 1994 og blev i efteråret til OSK Lolland/Falster.
I 1996/97 er OSK udvidet til OSK Storstrøm, den gamle Amtsgrænse, så Vordingborg og Næstved også er med i områdets OSK. Omkring år 2000 bliver området udvidet igen til OSK Storstrøm og Vestsjælland, nu kaldet OSK SOV.

OSK arrangerede ”Unitydag” i Nakskov i 1994 og 95. Derefter var der en pause til 2006, hvor den blev afholdt i Nykøbing. Siden da, har det været en tradition at afholde ”Unitydagen” forskellige steder i området. I 2015 er der 10 års jubilæum.

OSK havde deres første H&I udvalg fra 1995-97. H&I prøvede at komme i arresterne i Nakskov og Nykøbing F.
I 1996 og 97 er der NA-camp på Sydfalster ”Håbet`s lejr” første gang er der cirka 150-200 clean addicts og anden gang cirka 350-400.

 

Velkommen til