Ledige serviceposter i OSK Storstrøm

Område Service Komite Storstrøm og Vestsjælland.

Ordstyrer. Mogens.

Betroede tjenere

Kasser. Alice.

OSR. Jesper R.

OSS. Allan J.

Webansvarlig. Martin W

Litteraturansvarlig. Brian.

Underudvalg:

OI. formand. Jacob.

H.I formand. Allan J.

Ledige poster OSK SoV

Sekretær (NU)

Kasserer (august)

Ordstyrer (august)

Suppleanter til diverse poster.

Download:Retningslinjer OSK SoV revideret marts 2014

CV kan sendes til Service/Referat ansvarlig her: Kontakt os

Velkommen til