Ledige serviceposter i OSK Nordjylland

Kasserer suppleant

Sekretær suppleant

Litteratur suppleant (fordel med bil)

Service CV kan sendes til referatansvarlig

Velkommen til