Ledige serviceposter i OSK København, Nordsjælland og Bornholm

Område Service Komite København, Nordsjælland og Bornholm.

OSK´s bestyrelse.

Formand.                Tom

Næstformand.     Ledig

Kasserer.               Jeannie

Sekretær.             Ledig

OSR.                       Berit

OSS.                        Ledig

Underudvalg.

OI. formand.      Ledig.

H.I formand.      Dan. 

KOKNA 25 Formand. Martin

Webmaster. Lars

Følgende er minimumskrav til cleantime.
Formand 2 år. Næstformand 1 ½ år. Kasserer 2 år. Sekretær 1 år. OSR 3 år. OSS 2 år. Underudvalgsformand 2 år.

Konventformand 2 år.

 

Opdateret 07/06-2018

Velkommen til