Ledige serviceposter i OSK København, Nordsjælland og Bornholm

Område Service Komite København, Nordsjælland og Bornholm.

OSK´s bestyrelse.

Formand.                Michael

Næstformand.     Charlotte

Kasserer.               Jeannie

Sekretær.              Maria

OSR.                        Pia E. 

OSS.                        Berit

Underudvalg.

OI. formand.      Ledig.

H.I formand.      Dan. (København)

KOKNA 24 Konventformand. John

Webmaster. Lars

Følgende er minimumskrav til cleantime.
Formand 2 år. Næstformand 1 ½ år. Kasserer 2 år. Sekretær 1 år. OSR 3 år. OSS 2 år. Underudvalgsformand 2 år.
Konventformand 2 år.

 

Opdateret 31.01.2017

Velkommen til